Kategorije

Kategorija AM
Mopedi, laki tricikli I laki četvorocikli.

Kategorija A1
Motorcikli čija radna yapremina motora nije veća od 125cm3 i snaga motora od 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga ne prelayi 15kW.

Kategorija A2
Motorcikli čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

Kategorija A
Motorcikli i tricikli čija snaga motora prelazi 15kW

Kategorija B1
Teški četvorocikli.

Kategorija B
Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i  M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište vozača.

Kategorija BE
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750kg, a nije veća od 3500kg.

Kategorija C1
Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F,  M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg, a nije veća od 7500kg.

Kategorija C1E
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12000kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000kg.

Kategorija C
Motorna vozila,

Komentari posetilaca

  • Najbolja ekipa skupljena na jednom mestu !!!

    Marko Petrović